கீழப்பள்ளம் ,அருள்மிகு வண்டிமலச்சி அம்மன் திருக்கோயில்
wholesale inkjet photo paper cheap inkjet paper cheap inkjet photo paper wholesale inkjet paper

அருள்மிகு வண்டிமலச்சி அம்மன் திருக்கோயில்

கீழப்பள்ளம்
. வில்லுக்குறி .

இத் திருக்கோயில் நம் சமுதாய மக்களால் 200 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறப்பாக பூசைகளும் , விழாக்களும் எடுக்கப்பட்டு போற்றி வணங்கப்பட்டு வருகிறது .
தகவல் அளிப்பு :
திரு .S . விஜய் சங்கர் பிள்ளை
கீழப்பள்ளம் . வில்லுக்குறி.
SSL Certificate